Ochrana osobných údajov

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 11 ods. 1 Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov /ďalej len ,,Zákon,,/, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje vo všetkých svojich informačných systémoch, a to najmä údaje, ktoré sú potrebné na realizáciu objednávky kupujúceho. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas tiež zanikne pri on-line zrušení registrácie, resp. v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Predávajúci je povinný v takomto prípade všetky poskytnuté osobné údaje kupujúceho, ktoré uchovával a spracovával nenávratne zlikvidovať. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil údaje uvedené v ust. § 15 ods. 1 Zákona. Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná a je kupujúcemu dostupná.